Celebrating 10 years of Anna Lindh Foundation Follow us on Twitter Like us on Facebook Subscribe to our YouTube channel Join us on Flickr

Sivil Düşünce ve Yönetişim Platformu

National Network: 
Turkey
Address: 
7302 Sokak No:22 Ümit Mahallesi Daire:3
Pınarbaşı Bornova
35060 İzmir
Turquie
Telephone: 
05076413407
Organisation Type: 
Non-Governmental Organization
Year of Establishment: 
2015
General Information: 

Sivil Düşünce ve Yönetişim Platformu, 21.11.2015 tarihinde  dairesel bir yönetişim sistemi içerisinde, herkesin birbirine karşı sorumlu olduğu ve herkesin birbirine yardımcı olacağı bir sistemde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Değişen dünya şartları kapsamında eski örgütlenme modeli içerisinde çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarının aksine platformumuz hiyerarşi yerine heterarşik bir yapılanmayı hakim kılmakta ve bu anlayışı kurumsal kültür olarak benimsemektedir.
Çalışma Alanlarımız
1- Gençlik Politikaları ve Katılım
2- Proje Yazımı ve Eğitim Çalışmaları
3- Girişimcilik Çalışmaları
4- Demokratikleşme Çalışmaları
5- Hak Temelli Savunuculuk Çalışmaları
  - Kadın Hakları
  - Çocuk Hakları
  - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik
  - İnternet Hakları
  - Hayvan Hakları
  - İklim Değişikliği ve Çevre
  - Mülteci Hakları
  - Roman Hakları

Mission and Objectives: 

Cinsiyet, Etnik, Mezhepsel, Dilsel fark göz etmeksizin 18-30 Yaş aralığındaki

İzmir’de yaşamını sürdüren, Gençlik Politikaları’na ilgi duyan Gençlerle ilgilenmekteyiz.

Bu gençlerin Kariyer planlarını oluştururken, sadece bireysel fayda sağlamayıp, toplumsal

katkı sunmak adına Girişimcilik Ruhuna sahip veyahut Girişimciliği teşvik edici projelere

yatkın olmasını değerli buluyoruz. Aynı zamanda şehrimiz İzmir’in ve büyük ölçekli olarak

Akdeniz’in Kalkınmasıyla ilgilenip Projeler üreten veya Projelerde aktif yer alan kişilerin

katalizör etki yaratacağını gözlemlemekteyiz. Yanı sıra, çalışmaları esnasında Sosyal Adalet

ilkesini içselleştiren ve yayılmasına katkıda bulunmak isteyen, son olarak da Gönüllülük

bilincini kabul etmiş Gençler bizlerin hedef kitlesi içerisindedir.

Main Projects / Activities: 

Platformumuz tarafından düzenlenen değişim akademisi programları çerçevesinde 1 ay boyunca

her hafta sonu milletvekillerimizi derneğimizde ağırlayarak, yerel sorunları, ulusal gündemi ve

gençlik sorunlarını tartıştık.

IRI- Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığı ile İzmir’de

1 ay boyunca gerçekleştirilen eğitime dernek olarak katılım gösterdik.

Sivil Düşün AB Programı kapsamında iki tane proje ile başvurumuzu yaptık.

Erasmus+ Programı kapsamında projemizi yazdık.

Hak Temelli Çalışmalarımız kapsamında Roman Çalışmaları İnsan Hakları Forumunu İzmir Romanlar Derneği ile beraber düzenledik.

Uluslararası Çocuklarla Güçlüyüz Konferansına katılım gösterdik.

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, UNDP, Kalkınma Bakanlığı ve VİSA Europe onaylı eğitim olan Paramı Yönebiliyorum ve Girişimcilik eğitimlerini yaygınlaştırdık.

Contact (1) Full Name: 
Süleyman GÖK
Job Title: 
Genel Koordinatör
Head of the organisation: 
Süleyman GÖK
Contact (2) Full Name: 
Uğur Gümüş
Job Title: 
Genel Koordinatör Yardımcısı