تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أنت هنا

Nicehearts ry

National Network: 
Finland
Address: 
Lummetie 2bA
01300 Vantaa
فنلندا
Telephone: 
+358443679245
E-Mail (2): 
Organisation Type: 
Non-Governmental Organization
Year of Establishment: 
2001
General Information: 

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

Niceheartsin arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää eri kulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

Nicehearts ry tekee vaikuttavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä Vantaalla vuonna 2001 ja laajentunut sen jälkeen tyttö- ja naistyöstä myös Espooseen, Helsinkiin ja Lappeenrantaan.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutuman järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki säännöt hyväksyvät, yli 10 vuotta täyttäneet ihmiset sekä organisaatiot. 

Yhdistyksellä on vuonna 2019 28 kokoaikaista työntekijää. Lisäksi palkkaamme useita kymmeniä tuntityöntekijöitä vuositasolla sekä ohjaamme opiskelijoita ja tarjoamme mm. yhdyskuntapalvelutyötä ja työkokeilu- ja palkkatukitöitä.

Yhdistyksen rahoitus on valtaosin julkista ja säätiöiden myöntämää avustusrahaa. Avustuksien lisäksi yhdistys tekee omaa varainhankintaa. 

Yhdistyksen toimintamalleja ovat:

Tyttöjen Tila toiminta Vantaalla

WahvaNainen -toimintamalli (palveluohjaus ja ryhmät) Vantaalla ja Espoossa

Lisäksi käynnissä on kolme kehittämisprojektia:

ItseNaiset, Kotiäitydesta kohti opiskelua ja työelämää -hanke ESR rahoituksella

Naapuriäiti -toiminnan kehittämishanke, Stean rahoituksella

Tyttöjen Tila toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen Lappeenrannassa Stean avustuksella.

Yhteistyökumppanuus verkostomme on erittäin laaja. Teemme yhetistyötä mm. kaupunkien eri viranomaisten kanssa, eri organisaatioiden ja järjestöjen sekä oppilaitosten ja yritysten kanssa, joiden tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenveratsiuutta yhteiskunnassamme. 

Mission and Objectives: 

Nicehearts ry toiminnan tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Kohderyhmänämme on yli 10 vuotiaat tytöt ja naiset, erityisesti erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. 

Main Projects / Activities: 

Tyttöjen Tila toiminta Vantaalla

WahvaNainen -toimintamalli (palveluohjaus ja ryhmät) Vantaalla ja Espoossa

Lisäksi käynnissä on kolme kehittämisprojektia:

ItseNaiset, Kotiäitydesta kohti opiskelua ja työelämää -hanke ESR rahoituksella

Naapuriäiti -toiminnan kehittämishanke, Stean rahoituksella

Tyttöjen Tila toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen Lappeenrannassa Stean avustuksella.

Yhdistyksen tuottamia palveluita ovat mm, yksilötyö, avoimet ja suljetut vertaisryhmät, kokonaisvaltainen palveluohjaus, kielenopetusta, koulutukseen ja työelämään ohjaus ja tuki, merkityksellistä vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, erilaiset tapahtumat, tilaisuudet, seminaarit ja koulutus. 

Lisäksi koordioimme Espoon ja Lappeenrannan me.taloja. Me.talot ovat uudenlaisen yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Me-talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin vahvasti syrjäytymistä ennaltaehkäisevällä otteella, yhteistyössä alueen viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

How can you contribute to the Network in your country?: 

Yhdistyksessä on vahvaa osaamista liittyen kulttuuri-ja sukupuolisensitiiviseen työhön, eirtyistä tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseen ja kotoutumiseen liittyen. Myös aluekehitysnäkökulma on työssämme vahvasti mukana. Olemme valmiita jakamaan asiantuntemustamme vastavuoroisesti. 

Why do you want to join the ALF Network?: 

Asiantuntijuuden, verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen lisäämiseksi.

Contact (1) Full Name: 
Johanna Sjöholm
Job Title: 
Executive director, toiminnanjohtaja
Head of the organisation: 
Johanna sjöholm
Contact (2) Full Name: 
Miia Salo
Job Title: 
administration secretary, hallinnon sihteeri

Search for Partners