Skip to main content

You are here

Reality Check - Sweden's first app against racism

Reality Check är Sveriges första app mot rasism, och är utvecklad för åldrarna 13-19 år. Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Stiftelsens nätverk.

Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på de intervjuer som utförts.

Jag gick i tvåan eller trean, och då var det också en kille som hade kallat mig för n-ordet. Kille, 17 år

Under spelets gång kommer spelaren även få pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Vi vill att när användaren har spelat klart ska känna att hen har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

Jag kunde komma hem från skolan och mina klasskompisar hade gömt saker i mitt hår bara för att jag har afro. Tjej, 19 år

Innehållet i spelet knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling. Det kommer även att lanseras en kostnadsfri lärarhandledning till appen.

Reality Check finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning i App Store och Google Play från och med måndag den 19 februari. Appen och lärarhandledningen lanseras 19 februari 2018. Kolla på Facebook.

För mer information om appen, besök www.teskedsorden.se/realitycheck

 

Search for Partners

Head(s) of Network