Anka Üreten Kadın Derneği

National Network
Türkiye
Address

Güvenevler M.1901 S.Coşkun A.Zemin Kat no 26
33250 Mersin/
Turkey

Telephone
0 324 999 75 45
E-Mail
ankauretenkadin@gmail.com
E-Mail (2)
devrimozcan@bogazicinar.com
Mobile Phone
0 544 680 24 08
Mobile Phone (other)
0 553 166 36 67
Organisation Type
Non-Governmental Organization
Year of Establishment
2017
Fields of Activity
  1. Gender
General Information
Anka Üreten Kadın Derneği öncülüğünde “Hikayesi Olan Kadınlar” Projesi  kendini toplumda var edemeyen , sosyal ve ekonomik anlamda kısıtlanmış, şiddet görmüş, cezaevinden çıkmış ya da eşi cezaevinde olan  dezavantajlı kadınları  hedeflemektedir.
Mission and Objectives

Derneğimiz şiddet mağduru kadınların yanı sıra toplumda çok fazla hatırlanmayan ancak sayıları azımsanamayacak kadar çok olan cezaevinden denetimli serbestlikle ya da cezasını doldurarak çıkmış kadınlar ve eşi cezaevinde olup yaşamını sürdürmekte zorlanan kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde gerektiği gibi temsil edilebilmelerini amaçlıyoruz.
Özellikle kadın ekonomik ve sosyal haklarına önem vererek   dezavantajlı kadınlar ile   çalışan bir çok sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmaları yürütmek istiyoruz. Dernek öncelikle Türkiye özelinde bölgesel farklılıkların giderilmesi AB-Türkiye üyelik süreci, kadın hakları ve sivil toplumun güçlenmesini hedeflemektedir ve  çalışmalarını yerelden genele , şeffaf ve hesap verilebilir bir yöntemle yürütmektedir. Vizyoner bir  yaklaşım ile insanın eleştirel aklının tüm potansiyeli, tüm yeteneklerinin özgürce harekete geçirdiği, ürettiği , bunun bütün mümkün olduğu, özendirildiği koşulların yaratılmasına destek olmak için varlığını sürdürmektedir.
Bizlerde ANKA Üreten Kadınlar Derneği olarak, bu hedeflerimiz kapsamında özellikle dezavantajlı kadınları hedef alarak onları güçlendirici çalışmalar ile destekleyerek  farklı bir vizyonla üretmelerini sağlamak , kendi kendilerini değerlendirebilecekleri , yönetebilecekleri ve özgürce üretebilecekleri alanlar yaratmak ve kendileri için nitelikli sürdürülebilir gelir getirici çalışmalar yapmalarını istiyoruz.
 

Main Projects / Activities

Mersin İli 90 ‘lı yılarda sonra yoğun göç alan bir kentimizdir. Yaşanan bu göçlerle birlikte kentleşme gecekondulaşma  yoksulluk düzeyinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Gelen göç lerle birlikte açığa çıkan yoksulluğa bağlı olarak İşsizlik, Aile İçi Şiddet,Eğitim Fırsatlarından Yararlanamama, Çocuk İşçiliği, Suça Eğilim ve sosyal hayata entegre olamama gibi sorunlar açığa çıkmıştır. Mersin İli Akdeniz ve Toroslar İlçesinde yoğun göçlere bağlı olarak açığa çıkan yoksulluk özellikle bu İlçedeki  mahallelerde baş göstermektedir. Bu sonuçlar neticesinde Toroslar Belediyesi  ve Akdeniz Belediyesi bir çok alanda mesleki eğitim kursları açmış özellikle kadınlara da Üretim Atölyeleri ( Cam Füzyon, Heykel, Seramik, Hediyelik Eşyalar) kurmuştur .  Bir çok kadın bu kurslarda eğitim görerek  mesleki becerilerini geliştirmiş ve sosyal yaşamına katkıda bulunmuştur.  Fakat  yapılan saha çalışması neticesinde bu kurslarda  eğitim alan ve üretim atölyelerine dahil olan bir çok kadın kendi yaşamlarına yön verecek sürdürülebilir  gelir getirici ekonomik faaliyetler yürütemedikleri gözlemlenmiştir. Bu sorununun en önemli sebepleri ; dezavantajlı kadınlara yönelik mentörlük hizmetinin yetersiz kalması, kurs ve atölye faaliyetleri sonucunda kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlama ve  satış yönetimini bilmemesi ve bu yönde doğru yönlendirmelerin sağlanamaması ,eğitmenlerin bu konuda yeterli vizyona sahip olamamaları , yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşların bu yöndeki işbirliğinin zayıf kalması, reel ve sanal pazarlama platformlarının deneyimsel olarak oluşturulmamasına dayanmaktadır.
Bizler de ANKA Üreten Kadınlar Derneği olarak  Mersin İlimiz’deki tüm dezavantajlı kadınlar için Mersin Akdeniz  Belediyesi , Mezitli Belediyesi,Toroslar Belediyesi , ile birlikte tüm bu sorunlar özelinde işbirliğine giderek  kadınların ekonomik kalkınmasına daha etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için işbirliği yaptık.Üreten kadınlarla buluştuk , ürettikleri ürünleri değerlendirdik , eğitmenlere eğitici eğitimleri verdik, E ticaret sitemizi kurduk ve yavaş yavaş kadınların ürettikleri ürünleri onlar için nasıl pazarlanacağına dair destekler sunduk. Bunun yanı sıra dernek olarak hem daha dezavantajlı gruplarla çalışmayı hem de siyasi hiçbir taraf olmadan sadece kadın odaklı çalışmayı hedef edinerek kendi alternatif üretim atölyelerimizi (Seramik ,Cam Füzyon ,Keçe,Kil Kumaş-Kırkyama,İğne Oyası ,Miyuki ,Ahşap ,Gümüş Takı,Doğal sabun,Dekoratif Mum ,Amigurumi) kurmayı amaçlamaktayız. Bu proje temelinde Mersin ‘de Mersin Denetimli Serbestlik ve Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile  şiddet mağduru kadınların yanı sıra toplumda çok fazla hatırlanmayan ancak sayıları azımsanamayacak kadar çok olan cezaevinden denetimli serbestlikle ya da cezasını doldurarak çıkmış kadınlar ve eşi cezaevinde olup yaşamını sürdürmekte zorlanan kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde gerektiği gibi temsil edilebilmelerini amaçlıyoruz.

How can you contribute to the Network in your country?

Toplumda kendini var edemeyen sosyal ve ekonomik anlamda kısıtlanmış şiddet mağduru, mahkum kadınlar , mahkum eşleri  ve kimsesiz yoksul kadınları güçlendirerek  ve önemli ölçüde yaşamlarına yön verecek sürdürülebilir  ekonomik faaliyetlerini  sağlamak,
Sürdürülebilir bu sisteme sürekli yeni dezavantajlı kadınları dahil etmek, bu kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesiyle de yetiştirdikleri çocukların daha eğitimli ve aydın bireylere dönüşmesini, toplum genelinin kültür, eğitim ve ekonomik düzeyinin arttırılmasının hedeflemekteyiz.

Why do you want to join the ALF Network?

Hak temelli çalışan STÖ'ler ile temas halinde olmak, hibeler ve destekler konusunda bilgi sahibi olmak için bu ağda yer almak istiyoruz

Contact (1) Full Name
Devrim ÖZCAN
Job Title
Dernek Başkanı
Head of the organisation
Devrim ÖZCAN
Contact (2) Full Name
Seda TÜRKMEN
Job Title (2)
Dernek Genel Sekreteri