KÜYEREL ( Küresel ve Yerel Düşünce Derneği)

National Network
Türkiye
Address

Büyükşehir Mah. Bahçeli Sk. A21 Blok Kat 5. D.24 Beylikdüzü- İstanbul
34440 İstanbul/
Turkey

Telephone
06063953236
E-Mail
cakir.56@gmail.com
Organisation Type
Non-Governmental Organization
Year of Establishment
2010
Fields of Activity
  1. Democracy and community development
  2. Human rights
  3. Research
General Information
KUYEREL ( Global and Local Thought Institution ) KÜYEREL (Global and Local Thought Association) was founded in December 1995 with the name of “Küyerel Thought Group”. The name was then determined as “KÜYEREL”, by abbreviating the terms “global” and “local” and considering that the principle of “thinking global, acting local and thinking local, acting global” becomes significant  in changing global conditions. As a thought organization, KÜYEREL aims to generate and develop ideas on social, economic, political, philosophical and cultural matters, share those ideas with the society and contribute accordingly to disseminating the awareness and culture of democracy among the society. KÜYEREL cooperates with relevant people and organizations and organizes intellectual activities where theses and thoughts of people who would make an intellectual contribution to the local and global change. In order to institutionalize democracy, KÜYEREL aims to: • Work for the purpose that universal human rights and legal norms be implemented without any condition • Bring new perspectives and solution offers to the changing world, technology and the problems they cause • Confront its history and provide contribution to the institutionalization of democracy and democracy culture • Provide space for democratic ideas, people and institutions • Contribute to the mental transformation from an authoritative democracy to a negotiant democracy where all institutions and rules work efficiently. KÜYEREL published 16 books (under Küyerel Publications) mainly on philosophy in 1995-2000. 65 conferences and symposiums were organized between 1995-2015 on various subject matters. These studies were carried out with the support and partnership of Friedrich Ebert Stiftung (FES), Roza Luxemburg Stiftung (RLS), Open Society Foundation, National Democratic Institute (NDI), Bilgi University, Social Demoracy Foundation (SODEV), Economic, Social and Political Research Foundation of Turkey (TÜSES). Institutionalization became inevitable for the studies carried out under KÜYEREL to gain more depth, to extend its scope and to improve efficiency. “Global and Local Thought Association” (KÜYEREL) was founded in May 2010 in order to meet those needs.
Mission and Objectives

Amaç, görev
Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor.  KÜYEREL bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor

Demokrasinin kurumsallaşması için; evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışmak;
Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;
Kendi tarihiyle yüzleşebilen, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak;
Demokratik fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak, demokratik kültürü güçlendirmek için,  otoriter demokrasiden katılımcı, müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak.
http://kuyerel.org/iletisim.aspx#sthash.9qWTcwf4.dpuf

Main Projects / Activities

KÜYEREL ÇALIŞMALARI
(1995-2015…)
20.Yıl
 
KÜYEREL DÜŞÜNCE GRUBU KONFERANSLAR DİZİSİ
(1995 – 1997)
KÜYEREL (Küresel ve Yerel Düşünce Derneği), Aralık 1995’te “Küyerel Düşünce Grubu” olarak kuruldu.   “Küresel düşünüp yerel davranmak, yerel düşünüp, küresel davranmak” ilkesinin değişen dünya koşullarında anlamlı hale geldiği düşüncesinden hareketle “Küresel” ve “Yerel” kelimelerinin kısaltılmışı olarak Grubun adı “KÜYEREL” olarak belirlendi.
Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına, sivil toplumun karar alıcı ve uyulama sürecine katılımının gelişmesine katkıda bulanmayı amaçlıyor. 
KÜYEREL bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor.
Demokrasinin kurumsallaşması için; evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışmak;
Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;
Kendi tarihiyle yüzleşebilen, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak;
Demokratik fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak, demokratik kültürü güçlendirmek için,  otoriter demokrasiden katılımcı, müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak.
KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı. 1995- 2015 yılları arasında değişik konu başlıkları altında 65 konferans düzenledi.
KÜYEREL Düşünce Platforumu altında yürütülen  çalışmaların  daha da derinlik kazanabilmesi, genişletilerek daha verimli devam edebilmesi, bu çalışmalarını, Düşünce Enstitüsü olarak yürütmek için kurumsallaşmanın kaçınılmaz olduğu bir noktasına gelindi. Bu ihtiyaca ulaşmanın ön çalışması olarak Mayıs 2010’da “Küresel ve Yerel Düşünce Derneği” (KÜYEREL)  kuruldu.  

10 Şubat 1996- 18 Mayıs 1996 tarihleri arasında,  “Küyerel Düşünce Grubu” “düşünsel faaliyet “ olarak altı panel düzenledi.
Düzenlenen Panel başlıkları ve katılımcılar:
1-“Dünya ve Türkiye: Küreselleşme ve Değişim” Mehmet Altan / Erol Katırcıoğlu / Tarık Demirkan.
2- “Küreselleşme ve İdeolojik Politik Düşünce Akımları”  Etyen Mahçupyan / Ali Bayramoğlu / Halil  Berktay.
3-” Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve Günümüz “ Ahmet İnsel/ Zülfü Dicleli/ Nurettin Elhüseyni.
4-“Tarihte ve Günümüzde Aydınlanma” İskender Savaşır / Nevval Sevindi / Celal A. Kanat.
5- “Modernite-Postmodernite; Modernizm-Postmodernizm” Ali Akay / Ferhat Kentel.
6-.”Nasıl Bir Demokrasi?  Tarık Ziya Ekinci/Fatmagül Berktay / Davut Dursun / Nabi Yağcı.
PANEL:  “Çokkültürlülük ve Demokrasi”
27 Haziran 1998, İstanbul
Konuşmacılar:
Tarık Ziya Ekinci, TİP milletvekili, yazar.
Doç. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi.
Abdurrahman Aslan, Araştırmacı-yazar.
Ergin Cinmen, Avukat
Yayın Faaliyetleri:
Ocak 1997- Şubat 2000 tarihleri arasında, "Küyerel Yayınları”  kuruldu ve aşağıdaki kitaplar yayınlandı.
Yayınlanan Kitaplar:
1-Küyerel Paneller Dizisi, yayına hazırlayan Süleyman Talay.
2-Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi / Tarık Ziya Ekinci.
3-Meta İdeoloji- İdeolojinin Bilgi Bilimi Üzerine / Celal A Kanat.
4-Bilgi Ve İnsansal İlgiler / Jurgen Habermas, çeviri Celal A.Kanat.
5-Türkiye’den Felsefe Manzaraları (1-2) Ömer Naci Soykan.
6-Arayışlar (1) / Ömer Naci Soykan.
7-Bilgi Ve Betimlere- Pozitivizm ve Ernst Mach  Üstüne  çeviri, Ömer Naci Soykan.
8-Felsefi Soruşturmalar / Ludwig Wittgensteın, çeviri, Deniz Kanıt.
9-Demokrasi, Çokkültürlülük / Ve Bir Yargısal Serüven / Tarık Ziya Ekinci.
10-Cumhuriyetin İlk  Yıllarında  TKP ve Komintern İlişkileri – Belgelerle Bilinmeyenlerin Öyküsü-Bilal Şen.
12-Felsefe Yazıları- Bilginin Anlamı, Oluşumu ve Kaynakları / Vehbi Hacıkadiroğlu.
13-Max Weber’de Bilim  ve Sosyoloji / Doğan Özlem.
KÜYEREL DÜŞÜNCE PLATFORMU KONFERANSLAR-PANELLER VE ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DİZİSİ
(2008-2014)
Ekim 2005 yılında  “Küyerel Düşünce Platformu” adı altında www.kuyerel.org  web  sayfası vekuyerel@googlegroups.com  mail grubu elektronik ortamda yayınlamaya başlandı.  Sosyal medya da  facebook (https://www.facebook.com/kuyerel?ref=ts)  Twitter (https://twitter.com/#!/kuyerel)  çalışmalara katılım sağlanıyor ve  etkinlikler  kamuoyuyla  paylaşıyor.
Küyerel   2008- 2009  Konferansları
1-Bir restorasyon Öyküsü:  'Akhtamar Kilisesi'  ( Bilgi Üniversitesi katkılarıyla yapıldı.) (23 Şubat 2008, İstanbul)
Zakarya Mildanoğlu, Mimar-Yazar.
“Solda Yeni Arayışlar”
2-Türkiye Solu, Türkiye'yi Yönetmek  İçin  Nasıl Seçenek Olabilir?
Prof. Dr. Fuat Keyman / Koç Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
3- “Yeni Sosyal Hareketler ve Sol “  (10 Ocak 2009, İstanbul  ) 
Doç. Dr. Ferhat  Kentel / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
4-“ Solda Yeni Arayışlar” (15 Şubat 2009, İstanbul)
Prof. Dr. Burhan Şenetalar / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi “10 Aralık Hareketi” sözcüsü.
Moderatör:: Hüseyin Çakır.
5-“Türkiye Ekonomisindeki Değişim ve Sol” (14 Mart  2009, İstanbul )
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
6-“Küresel Çöküşün ve Kemalizm’in Ardından Siyasetin Yeni Paradigmaları” (19 Nisan 2009, İstanbul)
Zülfü Dicleli / TKP, TBKP ve YDH eski yöneticisi, Yazar-yayıncı.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
7-“2008 Krizi Sonrası Değişen Dinamikler ve Solda Yeni Arayışlar”( 24  Mayıs 2009, İstanbul)
Dr. Cemil Ertem / İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
8- "Solda Yeni Arayışlar"
Nabi Yağcı / TKP, TBKP son genel sekreteri   ( 7 Haziran 2009 , İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
Küyerel  -2009-2010 Paneller ve Konferansları
“Değişen Dünya ve  Değişen Türkiye’de Yeni Siyaset ve Nasıl Bir Sol?”
1-“Sol ve İslam-  Müslüman Sol”  (Sol – İlahiyat) ( 14 Kasım 2009, İstanbul )
Burhan Sönmez / Araştırmacı yazar.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
2- “Modernlik ve Sol”  (12  Aralık  2009, İstanbul)
Doç. Dr. Besim Dellaloğlu / Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
3-"21. Yüzyılda Solun Alternatifi: Alternatif Bir Sol” (9 Ocak  2010, İstanbul )
Zeynep Gambetti / Boğaziçi  Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
4- “CTP’nin (KKTC) Değişim Süreci, Yenilenme ve İktidar Deneyimi” (6 Şubat 2010, İstanbul)
Ferdi Sabit Soyer / CTP Genel başkanı ve KKTC eski Başbakanı.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
5-"Küreselleşen Kapitalizm, Değişen Emek, Farklılaşan Sorunlar ve Sol"  (27 Mart  2010, İstanbul)
Prof. Dr. Meryem Koray / Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
6 -"Küreselleşen Ekonomi, Bilgi ve Teknoloji Çağında Yeni Sendikal Yaklaşımlar" (17 Nisan 2010, İstanbul)
Mustafa Paçal / Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter yardımcısı.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
PANEL:   “Sol ve İslam-  Müslüman Sol” (24 Nisan 2010, İstanbul)
Konuşmacılar:
Esat Korkmaz / Alevi kültürü ve  tasavvufu araştırmacısı.
Metin Bobaroğlu / Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu ve yöneticisi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
7-“Alman Sol Parti Deneyimi”  (29 Mayıs  2010, İstanbul)
Kadriye Karcı / Berlin Eyalet Parlaentosu, Sol Parti Milletvekili.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
Küyerel  2009-2011  Paneller ve Konferanslar
1-PANEL :  “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası” (Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciği katkılarıyla yapıldı.)
  6 Kasım 2010, İstanbul)
1 . PANEL:  “Anayasanın Özü/ Felsefesi “
Moderatör: Doç. Dr. Osman Can, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
Konuşmacılar:    Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
Doç. Dr. Öykü Didem Aydın,  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
2 . PANEL: “Anayasanın Yapılış Yöntemi”
Moderatör: Doç. Dr. Yücel Sayman, İstanbul ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
Konuşmacılar:  
Prof. Dr. Zafer Üskül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu başkanı.
Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi.
Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
2- PANEL :  “Demokrasinin Güncel Sorunları ve Anayasa Değişikliği” 5 Haziran 2010,   (Kocaeli)
Moderatör: Necati Kur.
Konuşmacılar:
Nabi Yağcı/ Yazar.
Hilal Kaplan /Yazar.
Roni Margulies/ Gazeteci-Yazar.
3- PANEL : “Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası ve Özgürlükler”  (11 Aralık 2010, Düzce)
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı.
Nabi Yağcı,  Taraf Gazetesi Yazarı.
Hilal Kaplan, Taraf Gazetesi Yazarı.
Moderatör: Nevzat Cingirt.
4-Hüseyin Ergün, SODEP Genel Başkanı, “Sosyalizmin Yeni Yolu?” (12 Şubat 2011, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
5-Cemil Ertem, Yazar, “Bitişler ve Başlangıçlar” (24 Nisan 2011, İstanbul ) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
6-Zakarya Mildanoğlu, Mimar-Yazar,“Ermeni Basın Yayın Tarihi ve Süreli Yayınlar”  (30 Nisan 2011, İstanbul) (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.)
Moderatör: Hüseyin Çakır
6-Soli Özel, Gazeteci-Yazar “Ortadoğu’da Neler Oluyor?”   (7 Mayıs 2011, İstanbul )
Moderatör: Hüseyin Çakır.
8- Doç. Dr. Cihan Tuğal , “Pasif Devrim- İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi “(Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) (21 Mayıs 2011, İstanbul )
Moderatör:  Nabi Yağcı.
9-Ahmet Kardam, Yazar, Kürdistan'ın Fethi ve Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan(Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) ( 4 Haziran 2011, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
7-Doç. Dr. Aliye Çınar  “Özgürleşmek ve İnanmak”  (Açık Toplum Vakfı katkılarıyla yapıldı.) 11 Haziran 2011 , İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
8-Yeni Anayasa Yolunda;  Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Polonya’dan Anayasa Yapma Deneyimleri” (15 Ekim 2011, İstanbul) (FES’in katkılarıyla)
Düzenleyen Kurumlar:
Friedrich-Ebert- Stiftung Derneği Türkiye Temsilciligi (FES)
Küresel ve Yerel Düşünce Derneği ( KÜYEREL)
Sosyal Demokrasi Vakfı ( SODEV)Türkiye Sosyal  Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES)
Konuşmacılar:
Birinci Oturum : Almanya ve İspanya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri
Moderatör: Şirin Payzın
Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider.  Fedaralizm Araştırma Enstitüsü Başkanı.
Prof. Dr. Carles Viver, İspanya, Barselona Üniversitesi
Türkiye’den Yorumcu: Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi  öğretim üyesi.
İkinci Oturum:
Güney Afrika ve Polonya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri
Moderatör: Balçiçek İlter
Albie Sachs, Güney Afrika, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı
Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Polonya, Anayasa Mahkemesi Eski üyesi.
Türkiye’denYorumcu: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özgürlükçü Anayasa Platformu 
Türkiye’de Süreç Nasıl İşliyor?
Moderatör: Dilek Kurban ( TESEV dikertörü)
Kapanış konuşması: Bekir Ağırdır ( TÜSES yönetim kurulu üyesi)
9-“Yeni Anayasa'da Devletin İdari Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim” ( Roza Luxemburg Vakfı katkılarıyla yapılmıştır)  (26  Kasım 2011, İstanbul )
Moderatör:   Bekir Ağırdır.
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem  / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Fikret Toksöz  /TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü.
Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi  Hukuk Fakültesi.
10“ Teşkilatı Esasiye -1921 Anayasası- ve yeni Anayasa”
Prof. Dr. Cemil Koçak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.  ( 22 Aralık 2011, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
Küyerel  2012  Paneller ve Konferansları

KÜYEREL 2012 KONFERANSLARI VE DİĞER ETKİNLİKLER
1-“ Marksizm ve Milliyetçilik” (14 Ocak 2012, İstanbul)
( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 
Prof. Dr. Halil Berktay /Sabancı üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
2- "Düzyazılarıyla Nazım Hikmet: Bir 1930'lar Komünistinin Günlük Hayatı,
Duygu ve Düşünce Dünyası  (28Ocak 2012, İstanbul) ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 
Prof. Dr. Halil Berktay / Sabancı üniversitesi öğretim üyesi. (28 Ocak 2012, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
3-“Değişim Dinamiklerinin Mantığı”  ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) 
Nabi Yağcı /yazar (11 Şubat 2012, İstanbul )
Moderatör: Hüseyin Çakır.
4-“Demokrasi ve Senfoni”
Konuşmacı: Cem Mansur / Müzisyen (25 Şubat  2012, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
5-“Adil bir toplum için mücadelenin yeni aşaması üzerine düşünceler” ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)
Zülfü Dicleli  / Yazar/yayıncı (24 Mart 2012)
Moderatör: Hüseyin Çakır
6-Yeni Anayasa Yolunda BİZ  ( 31 Mart 2012, İstanbul)  ( FES’in katkılarıyla)

Düzenleyen Kurumlar: FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu )  1. Oturum:
Moderatör: Bekir Ağırdır.
Konuşmacılar:
Yasemin Öz (Amargi Kadın Akademisi)
Mehmet Tarhan (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)
Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği)
Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu)
Murat Demirok (Altınokta Körler Derneği)
2. Oturum:
Moderatör: Belma Akcura.
Rober Koptaş (Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
Hasan Alper Tanyel (Mülteci Derneği)
Abdullah Cıstır  (İzmir Romanlar Derneği)
Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk)
7-“Kapitalizmin Son Krizi “( 21 Nisan 2012, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
Konuşmacılar:
Cemil Ertem / Kriz sonrası kapitalizmin yeni dinamikleri ve alternatif sistem seçenekleri
Mustafa Paçal / Kriz Sonrası  Yeni Sol, Yeni Sendikal Perspektifler
8-Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? ) ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)
Konuşmacılar: Ferdan Ergut / EDP Genel Başkanı. (29 Nisan 2012, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
9- “ İnternet, Sosyal Medya, Küresel Ağ ve Yeni Toplumsal Hareketler Üstündeki ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla) Etkileri” (12 Mayıs 2012, İstanbul)  
Moderatör: Tamer Altunay
"Sosyal Medya Demokrasi İlişkisi", Yrd. Doç. Günseli Bayraktutan/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi.
"Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler İçin İmkânları ve Sınırlılıkları", Yrd. Doç Gülüm Şener / Arel Üniversitesi öğretim üyesi.
"İnterneti Tehdit Eden Devlet ve Tekel Kıskacı",Ali Rıza Keleş / Alternatif Bilişim Derneği
7.TANRI ve FELSEFE:  TEİS PERSPEKTİF   “Tanrı İnancının Temelleri” ( Heinrich Boll Stiftung Türkiye Temsilciliği Katkılarıyla)  (19 Mayıs 2012, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
Doç. Dr. Aydın Topaloğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi.
 
Küyerel  2013 Panel, Konferans ve Uluslararası Toplantılar
1- “Toplum, Kimlik ve Birey: Türkiye’de ve Batı'da sosyal bilimler perspektifi” (19 Ocak 2013, İstanbul)  ( FES’in katkılarıyla)
Prof. Dr. Samim Akgönül/ Université de Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır
2- “Günümüzde Politikanın Anlamı ve Sivil Toplum” (23 Mart 2013, İstanbul)   (FES’in katkılarıyla )
Prof. Dr. Fatmagül Berktay/ İst. Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi.   
Moderatör: Hüseyin Çakır.
3-  “Kuramsal Fizikte Yöntem: Bilim nedir? Nasıl tanımlamalı?”
Prof. Dr. Cemsinan Deliduman/ Mimarsinan Üniversitesi öğretim üyesi .( 6 Nisan   2013, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
4- “Osmanlıdan Cumhuriyete Eğitim, Eğitim Sistemi ve Modernleşme” .  (20 Nisan 2013, İstanbul)  ( FES’in katkılarıyla)
  Doç. Dr. Akşin Somel, Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiModeratör: Hüseyin Çakır.
5- "Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek" ( 18 Mayıs 2013) ( FES’in katkılarıyla)
Doç. Dr. Ümit Kurt/ Clark Üniversitesi öğretim üyesi.
Moderatör: Hüseyin Çakır.
6- Avrupa Birliği: Ama Nasıl? Sosyal Demokrat/ Sol Bakış  (31 Mayıs 1 Haziran 2013, İstanbul)  ( Bilgi Üniversitesi, FES, KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu)
KONFERANS:
Sunum: Dr. Nils Schmid/ Baden Württemberg Eyaleti Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı.
Moderatör: Aydın Cıngı.
Konuşmacılar:
Dr. Ernst Hillebrand /Almanya
Dr. Glenn Gottfried/ İngiltere
Prof. Dr. Zoltan Pogasta /Macaristan
Prof. Dr. Anna Triandafyllidou  /Yunanistan
Prof. Dr. Ayhan Kaya / Türkiye
ATÖLYE ÇALIŞMALARI  (31 Mayıs 2013 , İstanbul)
1. Atölye: Çoğulculuk ve İnsan haklarından Yana Avrupa
Moderötör: Doç. Dr. Esra Arsan.
2. Atölye: Sosyal ve Dayanışmacı Avrupa
Moderatör: Bekir Ağırdır.
Atölye Sonuçlarının Paylaşılması ve Forum tartışmaları  (1 Haziran 2013, İstanbul)
Moderatör: Hüseyin Çakır.
Sunumlar:
Bekir Ağırdır / Esra Arsan.
7-“Dünyadan Örnekler ve Çözüm Önerileri” (Almanya, İspanya, Fransa) (27 Eylül  2013) ( FES’in katkılarıyla)
Düzenletenler Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı,  SODEV, SODEM, KÜYEREL ve TÜSES 
“Katılımcı Belediyecilik- İyi Örnekler” Panel  ( FES’in katkılarıyla) (27 Eylül  2013)
-İdris Lütfü Melek/ Çamlıhemşin Belediye Başkanı
-Yılmaz Topaloğlu/ Hopa, eski Belediye Başkanı
-İkbal Polat/ Bursa Nilüfer Belediyesi
-Bülent Kösmen/ Seferihisar Belediyesi
Moderatör: Onur Eryüce
8- “Türkiye’nin Demokratikleşmesi için, Yeni Seçim Sistemi- Tartışmalar ve Öneriler” (FES’in katkılarıyla) (16 Kasım 2013)
Düzenleyenler Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı,  SODEV, KÜYEREL ve TÜSES
Birinci oturum:
Konuşmacı: Prof. Dr. Wolfgang Zeh /  Almanya, eski Bundertag Genel Sekreteri
Moderatör: Mihael Meier /  Friedrich Ebert  Stiftung Türkiye Temsilcisi
İkinci oturum:
Prof. Dr.Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi
Meral Danış Beştaş / BDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı
Adil Gür / A&G Araştırma
Yrd. Doc. Burak Cop / İstanbul Kültür Üniversitesi
Moderatör: Ercan Karakaş, CHP PM üyesi
2013 (Sonbahar) -2014 Panel, Konferanslar
1-“Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası ve Türkiye Komünist Partisi’nin Paralel İmhası”, Emel Akal  (25 Ocak 2014 )
2-“Modernleşme   ve Otoriterleşme” Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, (1 Mart 2014)
3- “Antep Ermenilerine ve Mallarına Ne Oldu? Antep'te Yeni Bir Zengin Sınıfın Doğuşu(1915-1922)”Ümit Kurt, ( 10 Mayıs 2014 FES )
4-“Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, Parlamenter Sisteme Etkileri” Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL ve TÜSES  (30 Mayıs 2014)
İlk oturum: Moderatör : Mehmet Durakoğlu
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ve Prof. Dr. Sibel İnceoğlu   İkinci oturum:  Moderatör: Etem Cankurtaran
İdris Şahin (AK Parti Milletvekili), Atilla Kart (CHP Milletvekili), Faruk Bal (MHP Milletvekili) ve Bengi Yıldız (HDP Milletvekili)
5- “Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi”  (FES’in katkılarıyla) (29 Kasım 2014, İstanbul)
Konuşmacılar: Gülseren Onanç / CHP Parti Meclisi Üyesi,
Erol Katırcıoğlu / HDP Parti Meclisi Üyesi
Moderatör: Hüseyin Çakır

2015   (Ocak-Haziran) Panel, Konferanslar
1-“ Başka Bir Türkiye Mümkün mü? ” (FES’in katkılarıyla)  (24 Ocak 2015)
Ahmet Ümit /Yazar
Moderatör: Hüseyin Çakır
2-  “Başka Bir Türkiye İçin Ekonomi Alternatifi” Düzenleyenler: ( 28 Şubat 2015) (FES’in katkılarıyla)
Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL-SODEV-TÜSES
Doç. Dr. Selin Sayek Böke / CHP Parti Mecliisi üyesi
Moderatör: Meliha Okur/ Gazeteci
3-  Teröristlerle Konuşmak ”Çözüm Süreci’nin neresindeyiz? (FES’in katkılarıyl) (2 Nisan 2015)
Jonathan Powell / Toni Blair’in Kuzey Irlanda  sorunu çözümü danışmanı
Cengiz Çandar / Gazeteci
Moderatör: Sefi Öngider
4- “ Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Tercihi” (FES’in katkılarıyla
Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL-SODEV-TÜSES (4 Nisan 2015)
Prof.Dr. Levent Köker / Atlım Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Oktay Uygun / Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi
Moderatör: Av. Adil Demirci
5- “Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Kimi, Neyi, Niçin Seçiyoruz”
(FES’in katkılarıyla
Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL SODEV-TÜSES (2 Mayıs 2015)
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi
Bekir Ağırdır / KONDA Genel Müdürü
Moderatör : Mehmet Ural 
6- "Nasıl Kazandılar, Niçin Kaybettiler? " Seçim sonuçlarının siyasal yaşama yansımaları” ( 10 Haziran 2015) (FES’in katkılarıyla
Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL  SODEV ve TÜSES ( 10 Haziran 2015)
Vural Çakır / İPSOS Başkanı
Necati Özkan / Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı
Mehveş Evin / Gazeteci
Moderatör / Prof.Dr. Ahmet İnsel /  Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi
7- "Küresel Adalet ve İnsan Hakları" (30 Ağustos) (FES’in katkılarıyla
Prof.Dr. Thomas Pogge/ Yale Üniversitesi öğretim üyesi
Moderatör: Doç. Dr. Ayşen Candaş/ Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi
8- 7 Haziran- 1 Kasım Kim Kazandı? Kim Kaybetti? (4 Kasım 2015) (FES’in katkılarıyla)
Bekir Ağırdır/ KONDA Genel Müdürü
Prof. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi
Moderatör: Prof. Burhan Şenatalar/ Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi
 

KÜYEREL ( Küresel ve Yerel Düşünce Derneği )
KÜYEREL (Küresel ve Yerel Düşünce Derneği), Aralık 1995’te “Küyerel Düşünce Grubu” olarak kuruldu.   “Küresel düşünüp yerel davranmak, yerel düşünüp, küresel davranmak” ilkesinin değişen dünya koşullarında anlamlı hale geldiği düşüncesinden hareketle “Küresel” ve “Yerel” kelimelerinin kısaltılmışı olarak Grubun adı “KÜYEREL” olarak belirlendi.
Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor.  KÜYEREL bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor.
Demokrasinin kurumsallaşması için; evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışmak;
Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;
Kendi tarihiyle yüzleşebilen, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak;
Demokratik fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak, demokratik kültürü güçlendirmek için,  otoriter demokrasiden katılımcı, müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak. KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı.
KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı. 1995- 2015 yılları arasında değişik konu başlıkları altında 65 konferans, sempozyum düzenledi. Bu çalışmalar, Friedrich Ebert Stiftug (FES), Roza Luxemburg Stiftung (RLS), Açık Toplum Vakfı,  National Democratic Istitute (NDI) Bilgi Üniversitesi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Türkiye Ekonomik, Sosyal Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) le ortak çalışma ve destek olarak gerçekleştirildi.
KÜYEREL altında yürütülen  çalışmaların  daha da derinlik kazanabilmesi, genişletilerek daha verimli devam edebilmesi  için kurumsallaşmanın kaçınılmaz olduğu bir noktaya gelindi. Bu ihtiyaca binaen Mayıs 2010’da “Küresel ve Yerel Düşünce Derneği” (Küyerel)  kuruldu.  
KÜYEREL Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik, siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak,  tezleri olanların düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenlemektedir.
KÜYEREL,  düşünsel etkinlik çalışmalarıyla özgür, demokratik bir ülke olma yolunda Türkiye’nin düşünsel dünyasına katkı yapmaya devam edecektir.
------------------------------------------------------------------------------------------
Adres: Abide-i Hürriyet Cad, No 74, Çınar Apt. Kat 1, Daire 5 Şişli 34349 İstanbul
Telefon: 0212 240 33 73 - Fax: 0212 240 33 93
www.kuyerel.org
https://www.facebook.com/kuyerel

@kuyerel   
Abide-i Hürriyet Caddesi, Çınar Apartmanı
No: 74 K: 1 Şişli, İstanbul
 
0212 240 33 73
 

kuyerel@googlegroups.com

How can you contribute to the Network in your country?

Çalışmalarımızı gelişmesine katkı bulunacaktır Ağ

Why do you want to join the ALF Network?

KÜYEREL'in  amacını gerçekleştirmek için

Contact (1) Full Name
Hüseyin Çakır
Job Title
DÜŞÜNCE Grubu
Head of the organisation
Hüseyin Çakır